Engleski jezik

Zašto učiti engleski jezik?

 • Više od pola milijarde ljudi u svijetu govori engleski. Znanje engleskog nije više samo pitanje želje, već i potreba i nužnost.
 • Engleski jezik je službeni jezik u čak 53 zemlje.
 • Više od 750 milijuna ljudi govori engleski kao materinji ili drugi jezik.
 • Engleski je najzastupljeniji jezik na svijetu: jedna od pet osoba na svijetu razumije engleski.
 • Učenjem engleskog jezika otvarate vrata drugim kulturama.
 • Biti dvojezičan znači imati "kontrolu" na dva jezika.
 • Više od polovice stanovnika Europe govori i komunicira na engleskom jeziku.
 • Na engleskom su resursi oko 80% svih internetskih stranica, većina publikacija napisana je na engleskom.
 • Engleski je jezik zrakoplovstva.
 • Engleski je jezik znanosti.
 • Engleski je jezik diplomacije.
 • Engleski je jezik turizma.
 • Engleski je jezik udžbenika i sveučilišta diljem svijeta.

 

united kingdom

Engleski jezik u Miltonu

Tečajevi engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika

Za djecu od 5 do 10 god

Za mlade i odrasle

 

Vrijeme održavanja tečajeva: od 16 - 22 h (jutarnji termin na upit)

 

Testiranje: kandidati koji se prvi puta upisuju u našu školu pristupaju testiranju kako bismo utvrdili njihovo predznanje. Testiranje je besplatno.

 

Cjenik tečajeva

353,91 kn x 9 rata = 3.185,19 kn / 47 EUR x 9 rata = 423 EUR

 

Cambridge ESOLMain Suite Exams

Cambridge ESOLMain Suite Exams

 • Key English Test - KET
 • Preliminary English Test - PET
 • First Certificate in English - FCE
 • Certificate in Advanced English - CAE
 • Certificate of Proficiency in English - CPE

Pripremni tečajevi za ESOL ispite traju 70 školskih sati, cijena 3.050,00 kn, plativo u obrocima.
Za dvoje djece iz iste obitelji odobravamo popust.

 

university of cambridge esol

Što je University of Cambridge ESOL?

ESOL English for Speakers of Other Languages je posebni dio Sveučilišta Cambridge koji nudi ispite za govornike engleskoga kao stranoga jezika. Vodeći svjetski ispiti, koje godišnje polaže preko 3 milijuna ljudi u 130 zemalja, pomažu pri upisu na fakultete, pri zapošljavanju ili u napretku u Vašem znanju engleskoga jezika. Cambridge ispiti potiču na razvijanje svih četiriju jezičnih vještina: govorenja, čitanja, pisanja i slušanja.
Zašto vam treba Cambridge ESOL ispit?

Više od 12000 tvrtki, fakulteta i različitih vladinih tijela širom svijeta priznaje ovu diplomu kao mjerodavan dokaz vaših jezičnih sposobnosti. Tek kada dobijete diplomu otvara vam se svijet prepun mogućnosti. Možete boraviti u inozemstvu, tamo studirati ili raditi. Cambridge ESOL je odabran jer se zna da su upravo ove diplome pouzdan dokaz da posjedujete tražene jezične vještine. Cambridge diplome su također u potpunosti usklađene s ZEROJ-em (Zajedničkim europskim referentnim jezičnim okvirom).

Cambridge English Language Assessment provides the world’s most valuable range of exams and qualifications for learners and teachers of English.
Cambridge English Language Assessment exams are known and recognised by schools, universities, private and public sector employers all over the English-speaking world.
Success in a Cambridge English exam provides you with an internationally recognised certificate showing the level you have attained in English.

Potvrda o poznavanju engleskog jezika

A1  A2  (temeljni korisnik)             800,00kn
B1  B2  (samostalni korisnik)        800,00kn
C1  C2  (iskusni korisnik)           1.000,00kn

 

Pripreme za maturu

Vrijeme održavanja pripreme za maturu: tijekom cijele školske godine ili u vrijeme zimskih praznika, 30 nastavnih sati (na bazi 5-10 polaznika)

Pripreme za maturu uključuju:

 • 36 / 30 sati nastave
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
 • besplatnu probnu maturu

Engleski jezik - viša razina

Sadržaj:

 • upoznavanje sa strukturom ispita državne mature
 • načini vrednovanja i ocjenjivanja
 • zajednička izrada probnog ispita - čitanje
 • obrada gramatičkih struktura
 • poredak riječi u engleskoj rečenici, postavljanje informativnih i da-ne pitanja
 • pregled sustava engleskih glagolskih vremena te njihove pravilne upotrebe
 • praktične vježbe s vremenima i usporedba s hrvatskim jezikom
 • prijedlozi s vježbama
 • modalni glagoli i njihova pravilna upotreba u formalnom stilu
 • pasivne konstrukcije i parafraziranje
 • kondicionalne rečenice
 • neupravna pitanja i želje
 • format i pisanje raspravljačkog eseja
 • formalni stil i upute što valja izbjegavati
 • pisanje odlomaka
 • kohezija i vezne riječi
 • vježbe vokabulara
 • tvorba riječi (složenice, izvedenice)
 • istozvučnice, sinonimi, antonimi
 • pisanje zajedničkog sastavka na zadanu temu
 • pravopis i interpunkcija
 • analiza učeničkih sastavaka i uočavanje dobrih i loših rješenja
 • analiza i samo-provjera od strane polaznika
 • vježbanje na primjerima proteklih ispita državne mature

Cijena pripreme za maturu: 850,00 kn