Milton

milton

 

Tečajeve u Rijeci kontinuirano održavamo od 1996. i u tom smo vremenu zadobili povjerenje naših polaznika, te se održali uz pomoć vrijedne usmene preporuke na kojoj smo godinama radili i koju smo uz veliki trud i kvalitetan rad zaslužili.

Za naše tečajeve zainteresirane su sve generacije, od male djece do poslovnih ljudi koji žele naučiti jezik, poboljšati ga ili usavršiti, ili su se na tečaj upisali iz čiste radoznalosti.

 

Zašto odabrati Milton

Naši profesori su redom diplomirani profesori koji rade na srednjim školama, fakultetima i učilištima. Posebno smo ponosni na predavače-izvorne govornike iz španjolskog, arapskog i hebrejskog jezika koji su ujedno i sudski tumači.

Stručnjaci Vijeća Europe stvorili su zajednički referentni okvir za jezike (Jezična mapa) s kojom je naša škola u potpunosti usklađena.

EU CEFR stupnjevi su sljedeći:
A1 - A2 (osnovno služenje jezikom)
B1 - B2 (samostalno služenje jezikom)
C1 - C2 (kompetentno služenje jezikom)

Naša škola od samih početaka surađuje sa Centrom za međunarodno kulturne razmjene Idealab, iz razloga što pružaju usluge savjetovanja u obrazovanju, surađuju sa školama u zemljama izvornih govornika, te pružaju strukovno usavršavanje za odrasle u inozemstvu.

Najveći interes vlada za engleski jezik kao i za polaganje ESOL Cambridge međunarodno priznatih ispita (KET, PET, FCE, CAE, CPE). Preko 80% polaznika pristupilo je polaganju ovih ispita i do sada je škola imala izvanredne rezultate na tom polju o čemu svjedoči i Milton Certificate dobiven od University of Cambridge ESOL Examinations.

Među našim polaznicima ima i onih koji su ispite položili i sa 100/100. Sve studente koji na studij odlaze u SAD, pripremamo za IELTS i TOEFL ispite.

Osim redovnih tečajeva i priprema za međunarodne ispite, škola nudi nastavu prema specifičnim potrebama medicine, pomorstva, građevine, tehnike, kao i stručne ovlaštene prevode sudskih tumača.

addvantage

Zaslužili smo Silver Partner status brojem polaznika koje smo pripremili za ESOL Cambridge Exams

 

paraf